26-624 Kowala Stępocina,
ul. Marii Walewskiej 48

tel. 693 519 146